Земеделска земя

Начална цена: 1204.80 лв. Покажи в EUR

5401 кв.м., Катунище
МЕСТНОСТ КРАЙ СЕЛО

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 10.04.2018 до 10.05.2018
Обявяване на: 11.05.2018 10:30
Публикувана на: 14.02.2018 11:05
Резултат: Нестанала. Нередовно разгласена публична продажба

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Нива, която по описание в Решение на РС Котел е с площ 5,401 дка /пет декара четиристотин и един квадратни метра/, четвърта категория, находяща се в м. "Край село", представляваща имот № 029008 /двадесет и девет хиляди и осем/ по плана за земеразделяне, с идентификатор № 36681.29.8 по КК на с. Катунище, според която представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36681.29.8 /тридесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и едно точка двадесет и девет точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-44/20.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: с.Катунище, общ.Котел, обл.Сливен, местност "Край село" с площ 5400,00 кв.м. /пет хиляди и четиристотин квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 029008, квартал:0, със съседи : 36681.29.7, 36681.29.25, 36681.29.9, 36681.33.154.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви