Земеделска земя

Начална цена: 964.00 лв. Покажи в EUR

12000 кв.м., Катунище
МЕСТНОСТ КАТУНИШКИ ДОЛ

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 10.04.2018 до 10.05.2018
Обявяване на: 11.05.2018 10:30
Публикувана на: 14.02.2018 11:10
Резултат: Нестанала. Нередовно разгласена публична продажба

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЛИВАДА, която по описание в Решение на РС Котел е с площ 12,000 дка /дванадесет декара/, девета категория, находящо се в м. "Катунишки дол", представляваща имот № 032020 /тридесет и две хиляди и двадесет/ по плана за земеразделяне, с идф. № 36681.32.20 по КК на с. Катунище, според която представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36681.32.20 /тридесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и едно точка тридесет и две точка двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/20.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: с. Катунище, общ. Котел, обл. Сливен, местност "Катунишки дол" с площ 11 998,00 кв.м. /единадесет хиляди деветстотин деветдесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 032020, квартал:0, със съседи : 36681.32.28, 36681.32.21, 36681.32.19, 36681.31.67.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви