Офис

Начална цена: 25120.00 лв. Покажи в EUR

30 кв.м., КАВАРНА
ул.“Добротица“ №55, вх.1, ет.0, обект 1

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 20.02.2018 до 20.03.2018
Обявяване на: 21.03.2018 10:00
Публикувана на: 14.02.2018 11:13
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Каварна, общ. Каварна, обл.Добрич, ул.“Добротица“ №55, вх.1, ет.0, обект 1, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №35064.501.1517.1.54 /три пет нула шест четири точка пет нула едно точка едно пет едно седем точка едно точка пет четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008г./27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта:1, с площ 29,70кв.м. /двадесет и девет цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, ведно с 1,1810% идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 35064.501.1517.1.55, под обекта: няма, над обекта: 35064.501.1517.1.10.

Екстри

  • Регулация

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви