Парцел

Начална цена: 3510.00 лв. Покажи в EUR

2050 кв.м., Владимирово

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 28.02.2018 до 28.03.2018
Обявяване на: 29.03.2018 08:30
Публикувана на: 14.02.2018 11:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

недвижим имот, находящ се в село Владимирово, община Добричка, област Добрич, представляващ незастроен поземлен имот с площ от 2050 (две хиляди и петдесет) квадратни метра, за който е отреден парцел ІІІ (трети), имот с планоснимачен номер 54 (петдест и четвърти) в квартал 35 (тридесет и пети) по плана на село Владимирово, общ.Добричка, при граници и съседи: североизток – УПИ ІІ53, югоизток – улица, югозапад-улица, северозапад – регулационна граница. Описание: Имотът се намира в западната част на село Владимирово. В близост има изградени жилищни сгради. Имотът е образуван от УПИ ІІ54, разположен е на равен терен, с правилна форма, ограден от запад с оградна метална мрежа и от изток с масивна каменна ограда с височина 2,50м., от другите две страни не е ограден, защото се включва в общ терен с още три поземлени имота с проект за изграждане на чифлик КАЙТАЗА. Захранващи съоръжения за имота – ел. инсталация и водопровод. Имотът е незастроен, не се обработва и граници с незастроени парцели. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: възбрана № 156, том 2, дв. вх.рег. 5188 от 04.06.2010г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви