Земеделска земя

Начална цена: 283.50 лв. Покажи в EUR

300 кв.м., Владимирово

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 28.02.2018 до 28.03.2018
Обявяване на: 29.03.2018 08:30
Публикувана на: 14.02.2018 11:24

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

недвижим имот, находящ се в село Владимирово, община Добричка, област Добрич, представляващ поземлен имот с площ от 300 (триста) квадратни метра, с предназначение – земеделска земя, начин на трайно ползване – ЛОЗЕ, трета категория на земята, съставляващ имот № 027038 (двадесет и седем хиляди тридесет и осми), в местността „ЛОЗЯТА“ по плана за земеразделяне землището на село Владимирово, ЕКАТТЕ 11421, община Добричка, при граници и съседи: имот № 027037 - лозе, имот № 027029 - лозе, имот № 027028 - лозе, имот № 027039 - лозе, имот № 000018 – полски път. Описание: Имотът се намира до регулационната граница на дело Владимирово. Наоколо поземлените имоти са обратвоаеми лозя, достъпът е по полски път. Лозето е разположено на неравен терен, с малка денивелация, не е оградено, граничи с други лозя. Не се стопанисва. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: възбрана № 156, том 2, дв. вх.рег. 5188 от 04.06.2010г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви