Земеделска земя

Начална цена: 24000.00 лв. Покажи в EUR

15000 кв.м., Загорци

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 02.03.2018 до 02.04.2018
Обявяване на: 03.04.2018 08:30
Публикувана на: 14.02.2018 12:20

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- земеделска земя с начин на трайно ползване НИВА с площ от 15.000 /петнадесет декара/, III /трета/ категория, представляващ имот №070143 /седемдесет хиляди сто четиридесет и три/, за който имот е отреден парцел 143 /сто четиридесет и три/ от масив 070 /седемдесети/ в землището на с. Загорци, община Крушари, област Добрич, местност Честите могили, ЕКАТТЕ 30185, при граници и съседи: имот №000049, имот №070144, имот №070150 и имот №070142 Върху имота има вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Добрич: - Възбрана, вписана под № 147, том 2, дв.вх.рег.№ 5864/29.06.2016г., по настоящото дело, - Договор за аренда, вписан под №30, том 24, дв.вх.рег.№13606/29.12.2010г., сключен за срок от единадесет години. - Договорна ипотека, вписана под №5, том 1, дв.вх.рег.№303/13.01.2011г.до размер на сумата 15 000 евро(петнадесет хиляди евро).

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви