Офис

Начална цена: 68400.00 лв. Покажи в EUR

295 кв.м., ДОБРИЧ

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 02.03.2018 до 02.04.2018
Обявяване на: 03.04.2018 08:30
Публикувана на: 14.02.2018 12:39

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ВТОРИ ЕТАЖ в сграда, находяща се в гр. Добрич, бул. "Трети март" №53 /петдесет и три/, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.603.39.2.2 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, три, точка, три, девет, точка, две, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение: КД-14-08-1426/19.11.2012 г. на Началника на СГКК - Добрич, който самостоятелен обект се намира в сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.603.39 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, три, точка, три, девет/, предназначение на самостоятелния обект: за делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 295 /двеста деветдесет и пет/ кв.м., прилежащи части: 32.37% /тридесет и две цяло тридесет и седем стотни процента/ от общите части на сградата и от правото на строеж, санитарен възел - 16.57 /шестнадесет цяло петдесет и седем стотни/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - 72624.603.39.2.1, над обекта – 72624.603.39.2.3. Описание: Имотът представлява Втори етаж от Административната сграда с площ от 295 кв.м., състоящ се от 10 стаи, коридор Г-образен, две стълбищни клетки и сервизни помещения в двата края на етажа. Стаите са разположени от двете страни на коридора с под-мозайка, стени-облицовка на Н=2,00м. от ПДЧ плоскости, нагоре и по таван-варовоциментова мазилка. Стаите са с под-циментова замазка, покрита с балатом или мокет, стени-варовоциментова мазилка, някъде в стаи тапети, таван-варова мазилка. Дограма дървена двойна, на места прогнила. В западния край на коридора е разположено сервизно помещение-умивалня с баня, непосредствено до аварийното стълбище. Подът е мозайка, стени-фаянс на височина 1,40м., нагоре и по таван-варовоциментова мазилка. Другото сервизно помещение с площ от 16,57 кв.м. е ситуирано в северния край на етажа, до главната стълбищна клетка на сградата. Състои се от две помещения, всяко с умивалник и санитарна клетка. Подът е теракот, стени-фаянс на височина 1,40м., нагоре и по таван-варовоциментова мазилка. Етажът е снабден с ел. и ВиК инсталации, локално парно с чугунени радиатори. Парното не работи, демонтирани радиатори. Общо добро състояние на етажа. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана вписана в СВ - гр. Добрич, акт №179, том 2, дв.вх.рег.№6442/18.07.2016 г. по изпълнително дело №20157370400067.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви