Къща

Начална цена: 50800.00 лв. Покажи в EUR

60 кв.м., Костенец
гр. Костенец, община Костенец, област Софийска, ул.”Стефан Караджа” №76

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 16.03.2018 09:00
Публикувана на: 14.02.2018 14:01
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /ДВОРНО МЯСТО/, с площ от 560.00 /петстотин и шестдесет/ кв. метра, съставляващ Урегулиран поземлен имот I-919 /първи, отреден за имот с номер деветстотин и деветнадесети/ по регулационния план на гр. Костенец от 1977 год., ведно с построените в имота: ПОЛУМАСИВНА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, със застроена площ от 60.00 кв. метра /шестдесет квадратни метра/, МАСИВЕН ГАРАЖ, със застроена площ от 32.00 кв.м. /тридесет и два квадратни метра/ и ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ от 40.00 кв.м. /четиридесет квадратни метра/, при граници: ул. „Иглика“, ул. „Стефан Караджа“, УПИ II- 920, УПИ XVIII-918. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 50 800 лв. /петдесет хиляди и осемстотин лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в гр. Костенец, община Костенец, област Софийска, ул.”Стефан Караджа”№76, след предварително обаждане на тел: 0878 78-98-59 с лице за контакт Димитър Коруджийски.

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.vasilnedyalkov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви