Земеделски имот

Начална цена: 9280.00 лв. Покажи в EUR

420 кв.м., Долна Баня
гр. Долна баня, община Долна баня, област Софийска, в стопанския двор на бившето ТКЗС, в местността „Чакърово стопанство"

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 16.03.2018 09:00
Публикувана на: 14.02.2018 14:05
Резултат: Станала

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 420.00 кв. м. /четиристотин и двадесет квадратни метра/, находящ се в землището на град Долна баня, община Долна баня, Софийска област, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-29 /парцел първи, отреден за имот номер двадесет и девет/ в квартал 3 /трети/ по плана на бившия стопански двор на бившето ТКЗС, в местността „Чакърово стопанство“, ведно с построената в имота ПОЛУМАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА /Цех за производство на фуражни смески/, със застроена площ от 215.00 кв. м. /двеста и петнадесет квадратни метра/, при граници на имота по скица: улица с о.т. 3-4, УПИ II - 30, зелена площ. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 9280 лв. /девет хиляди двеста и осемдесет лева/.

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.vasilnedyalkov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви