Етаж от къща

Начална цена: 41520.00 лв. Покажи в EUR

123 кв.м., ИХТИМАН
гр.Ихтиман, област Софийска, ул.”Пейо Яворов” №27

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 16.03.2018 09:00
Публикувана на: 14.02.2018 14:13
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Първи етаж със застроена площ от 123 (сто двадесет и три) кв. метра, обособен като самостоятелно жилище с отделен вход, състоящ се от хол, кухня-столова, две стаи, тераса, баня с тоалетна и Полусутеренен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, ведно с ½ (една втора) идеална част от поземлен имот (дворно място), целият с площ от 838 (осемстотин тридесет и осем) кв. метра, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV-245 (четвърти отреден за имот двеста четиридесет и пет) от квартал 101 (сто и първи) по плана на гр. Ихтиман, одобрен със Заповед №0-621/1977г. и  Заповед №1008/11.12.2008г. за попълване на кадастралния план със сграда, при граници на целия имот: улица, УПИ V-246, имот пл. №220 и УПИ III-201. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 41 520 лв. /четиридесет и една хиляди петстотин и двадесет лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот, могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в гр.Ихтиман, област Софийска, ул.”Пейо Яворов”№ 27.

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.vasilnedyalkov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви