Парцел

Начална цена: 30105.00 лв. Покажи в EUR

4876 кв.м., Долна Баня
гр.Долна баня, община Долна баня, област Софийска, местност Яйкъна

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 16.03.2018 09:00
Публикувана на: 14.02.2018 14:19
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот №118084, находящ се в землището на гр.Долна баня, общ. Долна баня, обл. София, местност Яйкъна, ЕКАТТЕ 22006 с площ от 4.876 /четири хиляди осемстотин седемдесет и шест/ дка. с начин на трайно ползване: жилищна територия,който имот е образуван от имот с №118038, при граници и съседи: ПИ № 118085, ПИ № 118037, ПИ №000673. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания недвижим имот, от която да започне наддаването, е 30 105 лв. /тридесет хиляди сто и пет лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки делничен ден, през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му землището на гр.Долна баня, община Долна баня, област Софийска, местност Яйкъна.

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.vasilnedyalkov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви