Парцел

Начална цена: 4900.00 лв. Покажи в EUR

769 кв.м., Костадинкино
с.Костадинкино, местност „Гладно поле“, община Ихтиман, Софийска област

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 16.03.2018 09:00
Публикувана на: 14.02.2018 14:27
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот (дворно място) с площ от 769 (седемстотин шестдесет и девет) кв. метра, находящ се в местността „Гладно поле“, кметство Костадинкино, община Ихтиман, област София, съставляващ имот с пл. номер 8 (осми) по кадастралния план на същото населено място (идентичен с парцел VI (шести) в кв.33 (тридесет и трети) по парцеларния план на местността „Гладно поле“, попадаща в землището на село „Крушовица“, съгласно доказателствения нотариален акт за собственост на недвижим имот по ЗСПЗЗ - №50, том III, дело №1243 по описа за 03.12.1993г. на Елинпелинския районен съд, ведно с построените в същия поземлен имот навес с оградни стени със застроена площ от 8.60 (осем цяло и шестдесет) кв. метра и друг нежилищен обект със застроена площ от 1.4 (едно цяло и четири десети) кв. метра , както и всички трайно закрепени към имота подобрения, при граници (съседи) на имота: от северозапад – път, от изток и запад – имот пл. Номер 10. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания недвижим имот, от която да започне наддаването, е 4900 лв. /четири хиляди и деветстотин лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки делничен ден през времетраенето на публичната продан по местонахождението му в с.Костадинкино, местност „Гладно поле“, община Ихтиман, Софийска област.

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.vasilnedyalkov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви