Къща

Начална цена: 70100.00 лв. Покажи в EUR

312 кв.м., ИХТИМАН
гр.Ихтиман, област Софийска, ул.“Гьончо Белев“ №9

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 16.03.2018 09:00
Публикувана на: 14.02.2018 14:30
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (дворно място) с площ от 312 (триста и дванадесет) кв. метра, с уредени регулационни сметки, находящ се в гр. Ихтиман, ул.“Гьончо Белев“ №9 (девет), община Ихтиман, област София, представляващ УПИ (парцел) VI-999 (шести, отреден за имот с пл. номер деветстотин деветдесет и девети) в кв.29 (двадесет и девети) по дворищно-регулационния план на населеното място, одобрен със Заповед №558/1990г. на кмета на община Ихтиман, ведно с построените в имота Масивна двуетажна жилищна сграда и Навес с оградни стени, както и всички други трайно закрепени към имота подобрения, при граници (съседи) на УПИ: улица с осови точки 190-190а, УПИ (парцел) VII-1001, УПИ (парцел) VIII-1000 и УПИ (парцел) V-998. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 70 100 лв. /седемдесет хиляди и сто лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки делничен ден през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в гр.Ихтиман, област Софийска, ул.“Гьончо Белев“ №9, след предварително обаждане на тел: 0988 70 56 84 - лице за контакт Рачев

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.vasilnedyalkov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви