Земеделска земя

Начална цена: 1280.00 лв. Покажи в EUR

2199 кв.м., Борика
с.Борика, област Софийска

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 16.03.2018 09:00
Публикувана на: 14.02.2018 14:42
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

НИВА с площ от 2.199 дка /два декара сто деветдесет и девет кв. метра), седма категория на земята при неполивни условия, находяща се в землището на село Борика, ЕКАТТЕ 05390, община Ихтиман, област Софийска, в местността "ТОЗ", съставляваща имот № 011027 (единадесет хиляди и двадесет и седем) по плана за земеразделяне на същото землище, при граници (съседи) на имота: имот №011012 нива на наследниците на Димитър И.Вучев и Иван В.Атанасов, имот №011001 – нива на наследници на Стояна Ангелова Христова, имот №011014 – нива на наследниците на Еленка Стоименова Панайотова и имот №061038 – полски път на кметство Борика. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 1280 лв. /хиляда двеста и осемдесет лева/.

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.vasilnedyalkov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви