Земеделска земя

Начална цена: 1680.00 лв. Покажи в EUR

2944 кв.м., Борика
с.Борика, област Софийска

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 16.03.2018 09:00
Публикувана на: 14.02.2018 14:46
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Използваема ливада с площ от 2.944 (два декара деветстотин четиридесет и четири кв. метра), пета категория на земята при неполивни условия, находяща се в землището на село Борика, ЕКАТТЕ 05390, община Ихтиман, област Софийска, в местността "Горно поле", съставляваща имот № 028010 (двадесет и осем хиляди и десети) по плана за земеразделяне на същото землище, при граници (съседи) на имота: имот №62298 – полски път на кметство Борика, имот №028001 – използваема ливада на Георги Стоименов Чернев, имот №061721 – вътрешна река на държавна собственост, имот №028011 – използваема ливада на наследниците на Спас и Ангел Свиленови, имот №062005 – полски път на кметство Борика и имот №028012 – използваема ливада на наследниците на Димитър И.Вучев и Иван В.Атанасов. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 1680 лв. /хиляда шестстотин и осемдесет лева/.

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.vasilnedyalkov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви