Други

Начална цена: 23200.00 лв. Покажи в EUR

417 кв.м., ЕЛХОВО

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Дженко Георгиев Дженков
Срок: от 28.02.2018 до 28.03.2018
Обявяване на: 29.03.2018 12:45
Публикувана на: 23.02.2018 08:00

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, намиращ се в град Елхово, община Елхово, област Ямбол и представляващ: СГРАДА с идентификатор 27382.501.257.9 /двадесет и седем хиляди и триста и осемдесет и две точка петстотин и едно точка двеста и петдесет и седем точка девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово, одобрени със заповед №РД-18-103 от 28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със заповед №КД-14-28-482 от 23.11.2009 г. на началника на СГКК-Ямбол, разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.501.257 /двадесет и седем хиляди и триста и осемдесет и две точка петстотин и едно точка двеста и петдесет и седем/, с площ 417 кв.м. /четиристотин и седемнадесет кв.м./, с брой етажи: 1 /един/ и с предназначение: Сграда със специално предназначение, ведно със съответното право на строеж на сградата върху поземлен имот с идентификатор 27382.501.257 /двадесет и седем хиляди и триста и осемдесет и две точка петстотин и едно точка двеста и петдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, одобрени със заповед №РД-18-103 от 28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със заповед №КД-14-28-482 от 23.11.2009 г. на началника на СГКК-Ямбол, с площ 12975 кв.м. /дванадесет хиляди и деветстотин и седемдесет и пет кв.м./, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, при съседи на поземления имот - поземлени имоти с идентификатори: 27382.501.250, 27382.501.258, 27382.500.9592, 27382.501.253, 27382.501.254, 27382.501.255 и 27382.501.256.

ЧСИ

Име: Дженко Георгиев Дженков
Служебен номер: 932
Телефон: 0887 524274
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №20
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Дженко Георгиев Дженков

Актуални обяви