Парцел

Начална цена: 7040.00 лв. Покажи в EUR

2278 кв.м., Брястово
ул."Първа"

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 28.02.2018 до 28.03.2018
Обявяване на: 29.03.2018 09:00
Публикувана на: 26.02.2018 09:19

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Брястово, общ.Балчик, обл.Добрич, ул. "Първа", а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 06793.502.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-89/13.10.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК,с площ по скица от 2277 кв.м., номер по предходен план: квартал:0, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: имоти с идентификатори – 06793.502.3, 06793.502.28, 06793.502.59, 06793.502.2.

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви