Парцел

Начална цена: 2700.00 лв. Покажи в EUR

645 кв.м., КАВАРНА
ул."Г.С.Раковски" № 4

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 28.02.2018 до 28.03.2018
Обявяване на: 29.03.2018 10:00
Публикувана на: 26.02.2018 09:27

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Каварна, общ.Каварна, обл.Добрич, ул."Г.С.Раковски" № 4, представляващ: 1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35064.501.3283, с номер по предходен план: 1147; 3283, квартал:84, парцел: IV, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 645 кв.м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при съсъди: 35064.501.9498, 35064.501.9685, 35064.501.1175, 35064.501.1169, 35064.501.1149, 35064.501.1148, 35064.501.9805.

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви