Производствен имот

Начална цена: 250080.00 лв. Покажи в EUR

12777 кв.м., ТЪРГОВИЩЕ
кв. Бряг

Окръжен съд: Окръжен съд Търговище
ЧСИ: Анелия Емилова Ананиева - Загорова
Срок: от 02.03.2018 до 02.04.2018
Обявяване на: 03.04.2018 13:30
Публикувана на: 28.02.2018 15:38

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – за животновъден комплекс, с площ от 12777 кв.м., находящ се в гр. Търговище, общ. и обл. Търговище, Промишлена зона (кв. Бряг), представляващ имот с идентификатор № 73626.415.34, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-18/17.06.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-25-526 от 09.05.2006 год. на Началника на СГКК – Търговище.Върху недвижимия имот има учредена договорна ипотека от 07.06.2010г. за сумата от 550000,00лв, вписана възбрана от ЧСИ А Загорова с рег. №769 с район на действие ОС гр. Търговище от 05.08.2016 г. в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД гр. София, вписана възбрана от ЧСИ А Загорова с рег. №769 с район на действие ОС гр. Търговище от 21.02.2013 г. в полза на АЛИАНЦ БАНК Б-Я АД гр. София,ведно с построените в този имот сгради, индивидуализиращи се както следва: 1.2/ СГРАДА с идентификатор № 73626.415.34.4, представляваща едноетажна постройка със селскостопанско предназначение, със застроена площ от 1724 кв.м., 1.3/ СГРАДА с идентификатор № 73626.415.34.5, представляваща едноетажна постройка със селскостопанско предназначение, със застроена площ от 1691 кв.м.,СГРАДА с идентификатор № 73626.415.34.6, представляваща едноетажна постройка със селскостопанско предназначение, със застроена площ от 1678 кв.м.

ЧСИ

Име: Анелия Емилова Ананиева - Загорова
Служебен номер: 769
Телефон: 0601 - 63531
E-mail: [email protected]
Адрес: Търговище, ул. Г.Бенковски №1, вх.А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Търговище
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Анелия Емилова Ананиева - Загорова

Актуални обяви