Двустаен апартамент

Начална цена: 21060.00 лв. Покажи в EUR

52 кв.м., РАДОМИР
град Радомир, ж.к. НОЕ, блок 2, етаж 12, апартамент 79

Окръжен съд: Окръжен съд Перник
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 02.03.2018 до 02.04.2018
Обявяване на: 03.04.2018 09:00
Публикувана на: 01.03.2018 08:57

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ № 79 /седемдесет и девет/, находящ се в гр. Радомир, в жилищен комплекс НОЕ, в жилищна сграда – блок № 2 /две/, на ХІІ /дванадесети/ етаж, състоящ се от две стаи, кухненски бокс и сервизни помещения, със застроена площ от 52 /петдесет и два/ квадратни метра, заедно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 79 /седемдесет и девет/ с полезна площ от 2.98 /две цяло деветдесет и осем стотни/ квадратни метра и с 0.85 % /нула цяло и осемдесет и пет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: изток – апартамент № 78 /седемдесет и осем/, запад – коридор, север – коридор, юг – двор, от долу – апартамент № 72 /седемдесет и две/ и от горе – апартамент № 80 /осемдесет/, и при граници на избеното помещение: изток – мазе № 78 /седемдесет и осем/, запад – мазе № 80 /осемдесет/, север – двор и юг – коридор, а по схема: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – жилище, апартамент № 79 /седемдесет и девет/ с идентификатор 61577.502.2759.1.79 /шест, едно, пет, седем, седем, точка, пет, нула, две, точка, две, седем, пет, девет, точка, едно, точка, седем, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-75 от 10.11.2015 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, съгласно схема № 15-650421-21.12.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Перник, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 61577.502.2759.1.79 /шест, едно, пет, седем, седем, точка, пет, нула, две, точка, две, седем, пет, девет/ – находящ се в гр. Радомир, община Радомир, област Перник, ж.к. НОЕ, блок 2 /две/, етаж 12 /дванадесети/, с площ: няма данни, брой нива на обекта: 1 /едно/, при граници /съседи/: на същия етаж – обект с идентификатор 61577.502.2759.1.78 /шест, едно, пет, седем, седем, точка, пет, нула, две, точка, две, седем, пет, девет, точка, едно, точка, седем, осем/, под обекта – обект с идентификатор 61577.502.2759.1.72 /шест, едно, пет, седем, седем, точка, пет, нула, две, точка, две, седем, пет, девет, точка, едно, точка, седем, две/, над обекта – обект с идентификатор 61577.502.2759.1.86 /шест, едно, пет, седем, седем, точка, пет, нула, две, точка, две, седем, пет, девет, точка, едно, точка, осем, шест/.

Тип строителство

  • ЕПК

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Асансьор

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 752
Телефон: 076 - 602347
E-mail: [email protected]
Адрес: Перник, ул. Райко Даскалов, бл.6, офис №2
Окръжен съд: Окръжен съд Перник
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви