Хотел

Начална цена: 282600.00 лв. Покажи в EUR

2400 кв.м., Камен бряг

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 12.03.2018 до 12.04.2018
Обявяване на: 13.04.2018 11:00
Публикувана на: 06.03.2018 10:50

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- Поземлен имот с административен адрес село Камен бряг, община Каварна, област Добрич, ул."Пета" №2, с площ от 2400 кв.м. по документ за собственост, а по скица - с площ от 2532 кв.м., като 132 кв.м. в идеална част са собственост на Община Каварна, с идентификатор № 35746.501.112 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Камен бряг, общ. Каварна, обл. Добрич, одобрени със Заповед № РД-1/-24/27.02.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-08-1384/10.10.2008г. на Началника на СГКК-Добрич, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при граници и съседи - имоти с идентификатори № № 35746.501.301, 35746.501.475, 35746.501.476, 35746.501.613 и 35746.501.299, ведно с построените в имота: ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 35746.501.112.1 със застроена площ от 65,00 квадратни метра, състояща се от три стаи, коридор и сервизно помещение – баня с тоалетна, ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ с идентификатор № 35746.501.112.2, със застроена площ от 51,60 квадратни метра съгласно Разрешение за строеж, а по скица – с площ 50 квадратни метра, а по измерване – 100 кв.м., представляваща СНЕК БАР и състояща се от търговска зала, кухня, миялно помещение, склад и сатитарно помещение – тоалетна за посетители, ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ с идентификатор № 35746.501.112.3 със застроена площ от 31 квадратни метра, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор № 35746.501.112.4 със застроена площ от 20 квадратни метра, ТРИЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 35746.501.112.5, представляваща ХОТЕЛ, със застроена площ от 258 квадратни метра и РЗП 805 квадратни метра, включващ: ПЪРВИ ЕТАЖ, състоящ се от рецепция, стълбищна клетка, Т-образен коридор, от двете страни, на който са разположени стаите за гости – общо 7 броя за етажа. Три от стаите са двойни, а останалите четири са тройни. Към всяка стая има сервизно помещение – баня и тоалетна; ВТОРИ ЕТАЖ с подход към стълбищна клетка, включващ стълбищна клетка, Т-образен коридор, от двете страни, на който са разположени стаите за гости – общо 7 броя за етажа. Три от стаите са двойни, а останалите четири са тройни. Към всяка стая има сервизно помещение – баня и тоалетна. Етажът е недовършен, поради което има врата в коридора, отделяща частта на груб строеж – стаи 204, 205, 206 и 207 с изложение на изток, юг и запад. В северния край на етажа е ситуирано едно обемно помещение – стая за живеене и представлява дневна с кухненски кът; ТРЕТИ ЕТАЖ, състоящ се от стълбищна клетка, Т-образен коридор, от двете страни, на който са разположени стаите за гости – общо 8 броя за етажа. Четири от стаите, разположени в южната част са групирани в два апартамента, а останалите четири са обособени като двойни стаи със сервизни помещения; ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО – разположено над коридора и над двете южни стаи от третия етаж, с монтиран 500литров бойлер към 7бр. соларни панели, положени в източната и южната страна на скатния покрив. Страница 1 (Първа) следва страница 2 (втора) продължение от Страница 1 (Първа) страница 2 (втора) Изпълнително дело № КП 20167370400022 Изходящ № 07098 / 21.02.2018 г. Описание:Оценяваният недвижим имот се намира на 200 м. От черноморския бряг и на 250м. От центъра на с.Камен бряг. На запад дворното място е оградено с масивна ограда, на останалите три стени с метална мрежа. Подходът е откъм две улици на запад и на север. Северният вход служи и за зареждане на ЗОХ. На запад – три входа: един за посетители на ЗОХ, един за посетитители на хотелската част и един за движение на автомобили. Незастроената земя е покрита с ниска тревна растителност, оформени са детски кът, овощна градина с 20 плодни дръвчета, цветни градинки, лехи със зеленчуци. Сграда с идентификатор № 35764.501.112.1 със ЗП 65 кв.м. е масивна, с каменни основи и носещи стени, тухлени преградни стени, покрив скатен с дървен гредоред. Построена през 1958г., реновирана през 2006 г. Заведението /снек-бар/ е пристроено на запад до оградата на двора и на юг има топла връзка с хотелската част (сграда с идентификатор № 35764.501.112.5). В североизточния край на търговската зала на снек-бара е изградена камина, а в югоизточния е разположен масивен Г-образен бар-плот с дървена облицовка. Кухнята е с изход на изток за зареждане откъм заден двор и топла връзка със сграда №4, където са разположени подготвителното и хладилното помещение. Сградата е снабдена с ел. и ВиК инсталации, построена плез 1997г. Сграда №4 е пристроена на изток и стената е продължение на източната стена на сграда 2, има самостоятелен вход от изток, с топла връзка към сграда 2 и ползва входа за зареждане. Година на преустройство – 1998г. Жилищната сграда с идентификатор № 35764.501.112.5 представлява хотел на три етажа, категория – една звезда. В експлоатация са първи и част от втори етаж, а останалата част от втори етаж и третия етаж са на груб етаж. Година на построяване – 2007г., снабден с ел. и ВиК инсталации, инсталация за топла вода на соларен принцип. В поземления имот са изградени навес – сграда за хранене от дървена конструкция и лятна тераса с летен бар и барбекю. Барът е с дървена конструкция, с площ 38 кв.м. по измерване. Лятната тераса с площ 21,60 кв.м. е разположена на север от Бара, на две нива с гредоред между етажите и дървена конструкция за покрива, покрита с битумни керемиди. Година на построяване – 1998г. Барбекюто е с полезна площ 1,50 кв.м. по измерване, масивна конструкция, плот от тухли и метална скара. Година на строителство – 1998 г. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията:Възбрана № 58, том І, дв.вх.рег. № 557/11.03.2016 г., възбрана № 128, том І, дв.вх.рег. № 1196/19.05.2016 г., договорна ипотека № 27, том І, дв.вх.рег. № 838/11.04.2012 г. до размера на 150000 евро.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви