Земеделска земя

Начална цена: 2904.00 лв. Покажи в EUR

9775 кв.м., Ножарово

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 12.03.2018 до 12.04.2018
Обявяване на: 13.04.2018 13:30
Публикувана на: 06.03.2018 13:28

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/3 /една трета/ ид.ч. от: Поземлен недвижим имот № 009029 /девет хиляди двадесет и девет/, с начин на трайно ползване – нива, находяща се в землището на с.Ножарово, община Самуил, област Разград, в местността Узун Иселер, целият с площ от 9.755 дка /девет декара седемстотин петдесет и пет квадратни метра/, категория четвърта, за който имот е отреден парцел № 29 /двадесет и девети/, попадащ в масив 9 /девети/ по плана за земеразделяне на селото, ЕКАТТЕ 52341, при граници и съседи поземлени недвижими имоти с номера: 1.№ 008031, с начин на трайно предназначение – полски път, собственост на Община Самуил; 2.№009006, с начин на трайно предназначение – нива; 3.№ 009008, с начин на трайно предназначение – нива; 4.№ 009009, с начин на трайно предназначение – нива.

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви