Земеделска земя

Начална цена: 2880.00 лв. Покажи в EUR

1502 кв.м., Сливенци

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 16.03.2018 до 16.04.2018
Обявяване на: 17.04.2018 11:00
Публикувана на: 07.03.2018 10:43

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½(една втора) идеална част от Земеделска земя с начин на трайно ползване НИВА с площ 3.004дка (три декара и четири квадратни метра), трета категория, в местността „.................”, имот № 014108 (четиринадесет хиляди и сто и осем), за който е отреден парцел 108(сто и осем) от масив 14(четиринадесет) по плана за земеразделяне землището на с.Сливенци, ЕКАТТЕ 70812, община Добричка, област Добричка, при граници и съседи имоти: № 014107, № 014001, № 014005, №014109 и №014110. Върху имота има вписани следните тежести в Служба по вписванията гр.Добрич: - Възбрана, вписана под № 89, том 4, дв.вх.рег.№ 10844/16.10.2012г., по настоящото дело.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви