Къща

Начална цена: 9840.00 лв. Покажи в EUR

132 кв.м., Крушари
ул. "Киро Стефанов" № 5

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 12.03.2018 до 12.04.2018
Обявяване на: 13.04.2018 09:00
Публикувана на: 07.03.2018 12:08

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот находящ се в с.Крушари, общ.Крушари, обл.Добрич, ул. "Киро Стефанов" № 5, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-дворно място с идентификатор 40097.501.286 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/19.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК с площ по документи -800 кв.м., съставляващо парцел XI с пл.№ 300, целият с сплощ от 1500 кв.м. в квартал 41 по плана на с.Крушари, а по скица с площ – 1687 кв.м., трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване(до 10 m) ведно с построените в имота : 1.СГРАДА с идентификатор 40097.501.286.1: застроена площ 107кв.м., брой етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда; 2.СГРАДА с идентификатор 40097.501.286.2: застроена площ 22кв.м., брой етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда; 3.СГРАДА с идентификатор 40097.501.286.3: застроена площ 114кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда- еднофамилна; 4.СГРАДА с идентификатор 40097.501.286.4: застроена площ 18кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда- еднофамилна, при граници и съседи на поземления имот : 40097.501.287, 40097.501.285, 40097.501.281, 40097.501.275.

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви