Фабрика

Начална цена: 276000.00 лв. Покажи в EUR

142 кв.м., Приморци

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 16.03.2018 до 16.04.2018
Обявяване на: 17.04.2018 08:30
Публикувана на: 07.03.2018 13:39

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, находящ се в село Приморци, община Добричка, област Добрич, представляващ дворно място с площ от 1000 /хиляда/ квадратни метра, съставляващо имот с планоснимачен номер 58/петдесет и осми/ за койото е отреден парцел ХІІ /дванадесети/ в квартал 10 /десети/ по плана на село Приморци, при граници и съседи: улица, п. ХІ-общ., п. ІХ-68, п. VІІІ-57 и п. ХІІІ от кв. 10, ведно с построения в това място „ЦЕХ ЗА БУТИЛИРАНЕ НА ОЦЕТ“ със застроена площ от 120 /сто и двадесет/ квадратни метра, „ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА КЪМ ЦЕХ ЗА БУТИЛИРАНЕ НА ОЦЕТ“ със застроена площ от 142,35 /сто четиридесет и две цяло и тридесет и пет стотни/ квадратни метра и РЗП 291,60 /двеста деветдесет и едно цяло и шестдесет стотни/ квадратни метра и „СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ“ със застроена площ от 282 /двеста осемдесет и два/ квадратни метра. Описание: Дворното място е оградено от всички страни с масивна ограда с блокчета, изградена напълно инфраструктура, земята пред и около сградите е бетонова настилка и асфалтов път за движение и транспорт. Входът към двора е от юг през два метални портала-единия за доставка на материали и суровина за производство, а другия за експедиция на готовата продукция. Поземленият имот е снабден с ел. и ВиК инсталации, с лице към улица и изход към междуселищен път Добрич-Балчик. Цехът за бутилиране се състои се от две производствени халета. В двете халета са монтирани по една поточна линия за бутилиране.Строителството е извършено през 2002-2005г. Сграда “Пристройка и надстройка към цех за бутилиране на оцет” е двуетажна, със ЗП-142,35 кв.м.и РЗП-291,60 кв.м. Пристройката и Надстройката са построени до и върху съществуващия „Цех за бутилиране на оцет”, в периода 2007-2010г. Пристройката е ситуирана южно от вече съществуващия цех и се състои от стълбищна клетка, битовка, коридор, съблекалня и сервизно помещение-баня с WC. Подът е теракот, стени и таван-варовоциментова мазилка, стени в сервизно-фаянс. По масивно стълбище, покрито с гранитогрес и тръбни перила се подхожда към втори етаж на сградата или „Надстройката” със ЗП-149,25 кв.м., състояща се от два офиса, сервизно помещение и цех за издуване на бутилки ПЕТ. Цехът е с под-теракот, стени-варовоциментова мазилка, таван-окачен, на западната стена портална врата за доставка на материали, дограма- PVC за прозорци и врати.Офисните помещения са с под-ламинат, стени-латекс, таван-окачен, снабдени с ел. и ВиК инсталации. Сервизното помещение е с под-теракот, стени-фаянс, таван-окачен. В момента на огледа сградата е в експлоатация, ползва се по предназначение. “Склад готова продукция” е е едноетажна сграда, масивна конструкция – стоманобетонова, бетонови основи, метални греди и колони, състои се от просторно хале за стопанисване на готовата продукция. Складът е разположен в източната част на дворното място, с подход от запад. Година на построяване 2008-2009г. “Склад материали” е едноетажна, масивна сграда със ЗП-31,00 кв.м. по измерване, състояща се от хале за стопанисване на материалите за производствения процес с подход от югозападен портал, през западна двойна врата. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Добрич: договорна ипотека № 97, том ІІ/01.08.2011г., учредена до размера на сумата от 400000 лв.; договорна ипотека № 77, том І/05.02.2008г., учредена до размера на сумата от 43000 лв.; договорна ипотека № 78, том І/05.02.2008г., учредена до размера на сумата от 40000 лв.; договор за наем № 174, том І, дв. вх. рег. № 1911/11.01.2011г. за ползване площ от „СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ“ със застроена площ от 282 кв.м., за срок от 3 години, възбрана № 8, том ІІ, дв. вх. рег. № 3769/04.04.2013г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви