Къща

Начална цена: 32000.00 лв. Покажи в EUR

178 кв.м., БАЛЧИК

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 16.03.2018 до 16.04.2018
Обявяване на: 17.04.2018 10:00
Публикувана на: 07.03.2018 14:17

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот с административен адрес: гр. Балчик ул. „Христо Смирненски“ 9, представляващ ПЪРВИ ЕТАЖ от масивна жилищна сграда, жилище – АПАРТАМЕНТ с площ от 178,12 (сто седемдесет и осем цяло и дванадесет стотни) квадратни метра съгласно акт за собственост, а по скица - с площ от 225 (двеста двадесет и пет) квадратни метра, съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 02508.83.215.1.1(нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, три, точка, две, едно, пет, точка, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик, одобрени със Заповед № 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 02508.83.215, при граници и съседи на обекта: на същия етаж – няма, подобекта – няма, над обекта – 02508.83.215.1.2, ведно със съответните части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 02508.83.215, стар идентификатор – УПИ ІІІ-1267 в кв. 86 по плана на гр. Балчик, който съгласно акт за собственост е с площ от 460 (четиристотин и шестдесет)  квадратни метра, а по скица – с площ от 512 (петстотин и дванадесет) квадратни метра.  Описание: Жилището се намира зад автогара гр. Балчик, в близост до централната част на града. Състои се от четири стаи, мокро помещение, килер, кухня-трапезария, баня с тоалетна, коридор и избено помещение; подпорните стени са облицовани с балчишки камък. Дворното място е терасирано на три нива, има два обособени входа на север. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: договорна ипотека № 75, т. ІІ, вх. Рег. №3793/15.09.2007г., за обезпечяване вземане в размер на 200000 лв.; договорна ипотека № 125, т.ІІ, вх. Рег. № 4505/26.10.2007г. до размера на сумата от 243750 лв., възбрана № 44, т. І, вх. рег. № 428/18.03.2010г., възбрана № 181, т. І, вх. рег. № 1359/21.07.2010г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви