Парцел

Начална цена: 24216.00 лв. Покажи в EUR

191 кв.м., БАЛЧИК

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 16.03.2018 до 16.04.2018
Обявяване на: 17.04.2018 00:00
Публикувана на: 07.03.2018 14:59

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

¼ /една четвърт/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Балчик, в.з. „Сборно място” , ул.”Шест”29 , местност в.з. «Изгрев», с площ от 764 кв.м. /седемстотин шестдесет и четири квадратни метра/, с идентификатор 02508.8.38/нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, точка, три, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Балчик, община Балчик, област Добрич, одобрени със Заповед РД-300-5-5/04.02.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със заповед КД-14-08-1716/28.06.2005 г. на началника на СГКК гр. Добрич, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, при граници и съседи самостоятелни обекти със следните идентификатори: 02508.8.39, 02508.8.35, 02508.8.452, 02508.8.36, 02508.8.37 и 02508.8.548. Описание: Недвижимият имот се намира на 1000 м. от черноморския бряг и от Ботаническата градина на курортното селище. В района са изградени вилни сгради и семейни хотели. Продаваните идеални части са упражнено право на стоеж, в резултат на което върху имота има построена вилна сграда с идентификатор 02508.8.38.1. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана вписана в СВ Балчик с акт № 44, том ІІ, дв.вх.рег.№3172/19.12.2017 г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви