Земеделска земя

Начална цена: 10760.00 лв. Покажи в EUR

5000 кв.м., Росеново

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 19.03.2018 до 19.04.2018
Обявяване на: 20.04.2018 08:30
Публикувана на: 08.03.2018 10:32

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Една втора идеална част от поземлен имот – с начин на трайно ползване - НИВА, на площ от 10(десет) декара, а по скица с площ от 10.001дка(десет декара и един квадратен метър), трета категория при неполивни условия, представляващ имот с идентификатор № 63063.35.37 (шест, три, нула, шест, три, точка, три, пет, точка, три, седем), в местността БАИРА, село Росеново, община Добричка, ЕКАТТЕ 63063, с учреден сервитут - право на преминаване през имот №035036, при граници и съседи: № 63063.35.53, № 63063.35.3, № 63063.35.36, № 63063.34.360 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана №104, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№1265/19.02.2018г.; Възбрана №81, книга възбрани, том 3, дв.вх.рег.№8216/28.08.2017г.; Договор за аренда за срок от 10г., вписан под №74, книга вписвания, том 11, дв.вх.рег.№5767/19.06.2015г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви