Къща

Начална цена: 2390.40 лв. Покажи в EUR

55 кв.м., Тертер
гр./с. с. Тертер, общ.Кубрат, ул. „Яне Сандански“ 2,

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Деян Петков Драганов
Срок: от 12.03.2018 до 12.04.2018
Обявяване на: 13.04.2018 13:30
Публикувана на: 08.03.2018 15:13

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ идеални части от ДВОРНО МЯСТО с площ от 623 кв. м. (шестстотин двадесет и три квадратни метра), находящ се в строителни граници на с. Тертер, общ. Кубрат, обл. Разград, на ул. „Яне Сандански“ 2 (две), представляващ по плана на селото, одобрен със заповед № 232/1996 г., имот планоснимачен номер № 286 (двеста осемдесет и шест) от квартал 17 (седемнадесет), за който имот съгласно същия план е отреден УПИ VI – 286 (римско шест – двеста осемдесет и шест) от квартал 17 (седемнадесет) с неприложена дворищна регулация, при граници: улица Яне Сандански, поземлен имот УПИ V – 285, поземлен имот VII – 286 и поземлен имот IV – 285, ведно с ½ идеални части от построената в същия имот ЖИЛИЩНА СГРАДА с декларирана разгърната застроена площ по данъчна оценка 55 кв. м. (петдесет и пет квадратни метра), мазе с декларирана разгъната застроена площ по данъчна оценка 25 кв. м. (двадесет и пет квадратни метра), ведно с всички подобрения и приращения в имота..

ЧСИ

Име: Деян Петков Драганов
Служебен номер: 762
Телефон: 084 621042
E-mail: [email protected]
Адрес: Разград, ул.Цар Асен №10, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Деян Петков Драганов

Актуални обяви