Двустаен апартамент

Начална цена: 23400.00 лв. Покажи в EUR

32 кв.м., РУСЕ
УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 123 - ИД 414/2017

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 26.03.2018 до 26.04.2018
Обявяване на: 27.04.2018 10:00
Публикувана на: 09.03.2018 14:30

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5004.1.58 /шест три четири две седем точка две точка пет нула нула четири точка едно точка пет осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007г./16.05.2007г. на Изпълнителен директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Цар Освободител № 123 /сто двадесет и три/, вх. 3 /три/, ет. 1 /едно/, ап. 2 /две/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5004 /шест три четири две седем точка две точка пет нула нула четири/. Предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 63.80 кв.м. /шестдесет и три квадратни метра и осемдесет квадратни дециметра/, ведно с прилежащи части – изба № 2 и 0.8071 % ид.ч. от сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.5004.1.57, 63427.2.5004.1.59; под обекта: няма; над обекта: 63427.2.5004.1.62.   ЦЕНА: 23 400.00 лв. вписани Възбрана в полза на "Топлофикация" ЕАД, "ОББ" АД и Община Русе - отдел МДТ, Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви