Земеделски имот

Начална цена: 864.00 лв. Покажи в EUR

1501 кв.м., Ново село
МЕСТНОСТ ИЛАНЛЪКА - ИД 981/2015

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 26.03.2018 до 26.04.2018
Обявяване на: 27.04.2018 10:00
Публикувана на: 09.03.2018 15:53

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИМОТ № 148012 /едно четири осем нула едно две/ в землището на с.Ново село, община Русе, обл. Русе, ЕКАТТЕ 52235, с площ от 1.501 дка /един декар и петстотин и един квадратни метра/, начин на трайно ползване: ГОРА В ЗЕМ. ЗЕМИ, местност „Иланлъка“, категория на земята при неполивни условия – четвърта, граници и съседи: имот № 148011 – гора в зем.земи на Пенка Иванова Йорданова, имот № 000157 – полски път на Община Русе, имот № 148003 – гора в зем.земи на Теменужка Мирева Янева, имот № 000149 – полски път на Община Русе. Върху имота има следните ограничения – да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.   ЦЕНА: 864.00 лв.вписана Възбрана в полза на "Водоснабдяване и канализация" ООД, Определям всеки понеделник и петък от 14:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имотите.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви