Склад

Начална цена: 14688.00 лв. Покажи в EUR

44 кв.м., ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ул. "Момина крепост" № 22

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Ивелина Борисова Цанкова
Срок: от 10.03.2018 до 10.04.2018
Обявяване на: 11.04.2018 08:30
Публикувана на: 09.03.2018 16:59

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

СКЛАД №003 /нула, нула, три/, построен в груб строеж на ниво партер в комплексна сграда група пет, с изложение ,,запад” , със застроена площ от 43,73/четиридесет и три цяло и седемдесет и три стотни/ квадратни метра, състоящ се от складово помещение, баня-тоалетна, при граници: юг-склад №002, запад-междублоково пространство и север-гаражи, ведно с 1,38% /едно цяло и тридесет и осем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, 1,38% /едно цяло и тридесет и осем стотни процента/ идеални части от 451/2770/четиристотин петдесет и едно върху две хиляди седемстотин и седемдесет/ идеални части от УПИ I-2975 /първи-две хиляди деветстотин седемдесет и пет/в квартал 143 /сто четиридесет и трети/ по плана на града, застроен и незастроен целият с площ от 2770 /две хиляди седемстотин и седемдесет/ квадратни метра, при граници: от три страни улици и имот, собственост на Любов Пенева Георгиева и Христо Лазаров Георгиев, и съответната съобразно затворената площ на описаните обекти идеална част от правото на строеж върху посочения урегулиран поземлен имот.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Телефон
  • Регулация

ЧСИ

Име: Ивелина Борисова Цанкова
Служебен номер: 896
Телефон: 0 899 677 - 540
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски №27, вх. В, ет.0, ап. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ивелина Борисова Цанкова

Актуални обяви