Склад

Начална цена: 8640.00 лв. Покажи в EUR

20 кв.м., ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ул. "Никола Габровски" № 37

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Ивелина Борисова Цанкова
Срок: от 10.03.2018 до 10.04.2018
Обявяване на: 11.04.2018 08:30
Публикувана на: 09.03.2018 17:07

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

СКЛАД № 4 /четири/ на ниво – 3.50 /минус три цяло и петдесет стотни/ в комплексна сграда група 6 /шест/ със застроена площ от 20.48 /двадесет цяло и четиридесет и осем стотни/ квадратни метра, при граници: север и изток-обща ползвана площ на комплексна сграда група 6 на ниво -3.50, запад – трафопост, ведно с припадащите се 6.01 % /шест цяло и една стотна процента/ идеални части от общите части на комплексна сграда 6/шест/, ниво – 3.50 /минус три цяло и петдесет стотни/, 2.06% /две цяло и шест стотни процента/ идеални части от общите части на цялата комплексна сграда група 6 и 2.06 % /две цяло шест стотни процента/ идеални части от 1012/2770 /хиляда и дванадесет върху две хиляди седемстотин и седемдесет/ идеални части от УПИ I-2975 /първи – две хиляди деветстотин седемдесет и пет/ в квартал 143 /сто четиридесет и трети/ по ПУП на града.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Телефон
  • Регулация

ЧСИ

Име: Ивелина Борисова Цанкова
Служебен номер: 896
Телефон: 0 899 677 - 540
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски №27, вх. В, ет.0, ап. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ивелина Борисова Цанкова

Актуални обяви