Заведение

Начална цена: 107654.40 лв. Покажи в EUR

162 кв.м., ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ул. "Никола Габровски" № 37

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Ивелина Борисова Цанкова
Срок: от 10.03.2018 до 10.04.2018
Обявяване на: 11.04.2018 08:30
Публикувана на: 09.03.2018 17:14

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

КАФЕ – АПЕРИТИВ цялото с обща застроена площ от 161.61 /сто шестдесет и едно цяло и шестдесет и една стотни/ квадратни метра, състоящо се от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 10447.514.239.9.11 /десет хиляди четиристотин четиридесет и седем точка петстотин и четиринадесет точка двеста тридесет и девет точка девет точка единадесет/, който по акт за собственост представлява 1/ ТЪРГОВСКА ПЛОЩ за разполагане на маси, БАР, тоалетна с баня за персонал, тоалетна за персонал, 2/два/ броя тоалетни за посетители, съблекалня за персонал, складово помещение, всичките на ниво 0.00 /нула, нула нула/ в комплексна сграда група 6 /шест/, трети етап, с площ от 89.41 /осемдесет и девет цяло и четиридесет и един/ квадратни метра, при граници: север-общо ползвана площ и магазин промишлени стоки № 2, юг – общо ползвана площ и магазин промишлени стоки №3 и запад – общо ползвана площ; 2/ ТЪРГОВСКА ПЛОЩ за разполагане на маси на ниво + 2.60 /плюс две цяло и шестдесет стотни/ в комплексна сграда група 6 /шест/, трети етап, с площ от 72.20 /седемдесет и две цяло и двадесет стотни/ квадратни метра при граници: от три страни общо ползвана площ, ведно с припадащите се по т.1 и 2 общо 27.97 % /двадесет и седем цяло и деветдесет и седем стотни процента/ идеални части от общите чати на комплексна сграда група 6 /шест/, трети етап 10.67% /десет цяло и шестдесет и седем стотни процента/ идеални части от общите части на цялата комплексна сграда група 6 /шест/ и 10.67% /десет цяло и шестдесет и седем стотни процента/ идеални части от 1012/2770 /хиляда и дванадесет върху две хиляди седемстотин и седемдесет/ идеални части от УПИ I-2975 /първи – две хиляди деветстотин седемдесет и пет/ в квартал 143 /сто четиридесет и трети/ по ПУП на града. Към входа на кафето се достъпва както през входа на сградата на ул. „Н.Габровски“, така и през входа на сградата на ул. „Момина крепост“.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Ивелина Борисова Цанкова
Служебен номер: 896
Телефон: 0 899 677 - 540
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски №27, вх. В, ет.0, ап. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ивелина Борисова Цанкова

Актуални обяви