Къща

Начална цена: 34400.00 лв. Покажи в EUR

135 кв.м., СВИЩОВ
ул."33-ти Свищовски полк"№39

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Силвия Велчева Косева
Срок: от 22.02.2018 до 22.03.2018
Обявяване на: 23.03.2018 11:30
Публикувана на: 11.03.2018 09:06

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2/една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65766.702.1342 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, хиляда триста четиридесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Свищов, п.к. 5250, ул.“33-ти Свищовски полк“№39, с площ от 431 кв.м. /четиристотин тридесет и един кв.м./, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, при граници и съседи съгласно Скица на ПИ №15-150362-03.04.2017 г. на СГКК гр. Велико Търново: поземлени имоти с идентификатори 65766.702.9684, 65766.702.1343, 65766.702.1344, 65766.702.1345, ВЕДНО с находящата се в него СГРАДА с идентификатор 65766.702.1342.1 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, хиляда триста четиридесет и две, точка, едно/, съгласно Скица на ПИ №15-150390-03.04.2017 г. на СГКК гр. Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Свищов, п.к. 5250, ул.“33-ти Свищовски полк“№39, със застроена площ от 135,00 кв.м. /сто тридесет и пет кв.метра/, брой етажи: 2/два/, предназначение: Сграда със смесено предназначение

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Силвия Велчева Косева
Служебен номер: 809
Телефон: 062 - 605080
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Цанко Церковски No 38, вх.В
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Силвия Велчева Косева

Актуални обяви