Земеделска земя

Начална цена: 3319.20 лв. Покажи в EUR

9222 кв.м., Златарица
местност ИВАНКОВО КАРАИЩЕ

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Силвия Велчева Косева
Срок: от 10.03.2018 до 10.04.2018
Обявяване на: 11.04.2018 11:00
Публикувана на: 12.03.2018 08:25

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР 30962.48.40, с площ от 9.222 дка /девет дка и двеста двадесет и два кв.м./ от които 1.643 /един дка и шестстотин четиридесет и три кв.м./ трета категория, 7.579 дка /седем дка и петстотин седемдесет и девет кв.м./ пета категория, представляващ НИВА в местността „ИВАНКОВО КРАИЩЕ“, по плана за земеразделяне на гр.Златарица, общ.Златарица, при граници и съседи по скица: имоти с идентификатори 30962.48.43, 30962.48.64, 30962.48.97 и 30962.48.44.

ЧСИ

Име: Силвия Велчева Косева
Служебен номер: 809
Телефон: 062 - 605080
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Цанко Церковски No 38, вх.В
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Силвия Велчева Косева

Актуални обяви