Земеделска земя

Начална цена: 6737.60 лв. Покажи в EUR

3753 кв.м., Огняново

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 27.03.2018 до 27.04.2018
Обявяване на: 30.04.2018 08:30
Публикувана на: 12.03.2018 09:41

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с начин на трайно ползване НИВА с площ 7.506 дка (седем декара петстотин и шест квадратни метра), от която 4.504 дка IV(четвърта) категория и 3.002дка V(пета) категория, в местността ЛЕТИЩЕ, представляваща имот № 069027(шестдесет и девет хиляди двадесет и седем) , за който имот е отреден парцел 27(двадесет и седми) от масив 69(шестдесет и девет) по плана аз земеразделяне землището на с.Огняново, ЕКАТТЕ 53357, общ.Крушари, при граници - имоти с №№: 069031,000091, 069028,000041. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич : Възбрана, вписана под № 119, том ІІ, дв. вх. рег. № 4641/20.05.2010г., Аренда № 164, том ХVІ, дв. вх. рег. № 5695/21.04.2009г. за срок от 7 години.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви