Парцел

Начална цена: 15280.00 лв. Покажи в EUR

741 кв.м., Топола
идентификатор 72693.512.27

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 23.03.2018 до 23.04.2018
Обявяване на: 24.04.2018 10:00
Публикувана на: 12.03.2018 10:40

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Топола, общ.Каварна, обл.Добрич, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72693.512.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № рд-18-31/27.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед КД-14-08-1261/29.11.2013 г. на началника на СГКК Добрич, с площ от 740 кв.м. по нотариален акт, а по скица с площ от 741 кв.м., с номер по предходен план: квартал 41, парцел XXVII, трайно предназначение: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване,при съседи: 72693.512.29; 72693.512.28; 72693.512.566; 72693.512.26; 72693.512.5; 72693.512.4; 72693.512.3.

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви