Парцел

Начална цена: 159480.00 лв. Покажи в EUR

553 кв.м., Белащица
местност "Бялата пръст"

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Петко Стефанов Илиев
Срок: от 19.03.2018 до 19.04.2018
Обявяване на: 20.04.2018 12:00
Публикувана на: 12.03.2018 12:04

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ-011072 (второ римско – планоснимачен номер нула, едно, едно, нула, седем, две) – жилищно строителство, находящ се в село Белащица, община Родопи, област Пловдив, местността „БЯЛАТА ПРЪСТ”, целият застроен и незастроен с площ от 553 кв.м. (петстотин петдесет и три квадратни метра), при граници и съседи на УПИ: УПИ І-011072, УПИ ІІІ-011072, път, ведно с построената в УПИ ІІ-011072 двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 153,25 кв.м. (сто петдесет и три квадратни метра и двадесет и пет квадратни дециметра), ведно с всички подобрения и приращения в поземления имот, който имот съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед РД-18-127/22.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК съставлява поземлен имот с идентификатор № 03304.11.136 с площ от 553 кв.м., ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 03304.11.136.1 с площ съгласно кадастралната карта 159 кв.м.

ЧСИ

Име: Петко Стефанов Илиев
Служебен номер: 821
Телефон: 032 – 632224; 032-622347
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. 4 януари No34Б
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Стефанов Илиев

Актуални обяви