Парцел

Начална цена: 8688.10 лв. Покажи в EUR

621 кв.м., Топола
501-2016-ПРАЗНО МЯСТО

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Слави Русев Сербезов
Срок: от 03.04.2018 до 03.05.2018
Обявяване на: 04.05.2018 09:00
Публикувана на: 12.03.2018 15:53

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПРАЗНО МЯСТО, съставляващо УПИ ІV/четвърти/, в квартал 12/дванадесети/, по плана на СО Топола, община Каварна, област Добрич, с площ от 621/шестотин двадесет и един/кв.м., при граници:север-улица, изток-парцел V, запад-парцел ІІІ, юг-парцел ХV, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72693.510.225/седем, две, шест, девет, три, точка, пет, едно, нула, точка, две, две, пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Топола, общ.Каварна, обл.Добрич, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008г., с последно изменение със заповед:КД-14-08-1261/29.11.2013г. на Началника на СГКК-Добрич, с трайно предназначение на територията-урбанизирана и начин на трайно ползване-за друг вид застрояване, при съседи:имоти с идентификатори:72693.510.224, 72693.510.237, 72693.510.236, 72693.510.226, 72693.510.876

ЧСИ

Име: Слави Русев Сербезов
Служебен номер: 739
Телефон: 058 - 605766
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, пл. Свобода No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Слави Русев Сербезов

Актуални обяви