Двустаен апартамент

Начална цена: 70400.00 лв. Покажи в EUR

62 кв.м., ПЛОВДИВ
ул. Д-р Владо №27, вх. А, ет.3, ап.12

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Бойка Георгиева Андреева
Срок: от 08.04.2018 до 08.05.2018
Обявяване на: 16.05.2018 00:00
Публикувана на: 13.03.2018 08:23

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор № 56784.523.1281.2.5 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и три, точка, хиляда двеста осемдесет и едно, точка, две, точка, пет), по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-48-48/03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение на КККР относно имота, с адрес на имота: град Пловдив, п.к. 4000 (четири хиляди), ул. Д-р Владо № 27 (двадесет и седем), блок 4415 (четири хиляди четиристотин и петнадесет), вход А, етаж 3 (трети), ап. 12 (дванадесети), който самостоятелен обект се намира в сграда № 2 (две), разположена  в поземлен имот с идентификатор № 56784.523.1281 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и три, точка, хиляда двеста осемдесет и едно), с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 62.47 кв.м. (шестдесет и две цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра), при граници по кадастрална схема – СОС, както следва: на същия етаж – 56784.523.1281.2.4 и 56784.523.1281.2.6, под обекта – 56784.523.1281.2.1, над обекта – 56784.523.1281.2.8; ведно с прилежащото към апартамента Избено помещение №6 (шест) с площ от 5.87кв.м. (пет цяло и осемдесет и седем стотни квадратни метра), както и 1.140% (едно цяло и сто и четиридесет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съгласно кадастрална схема на самостоятелния обект, а съгласно акт за собственост: АПАРТАМЕНТ №12 (дванадесет), етаж 3 (трети), вход А, находящ се в гр. Пловдив, бул. Източен, в жилищен блок  №4415 (четири хиляди четиристотин и петнадесет) – ІІІ гр.ч. (трета градска част), състоящ се от две стаи и кухня, със застроена площ от 62.47кв.м. (шестдесет и две цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра), ведно с прилежащото към апартамента Избено помещение №6 (шест) с площ от 5.87кв.м. (пет цяло и осемдесет и седем стотни квадратни метра), при граници за избеното помещение: изба №5 и изба №7както и 1.140% (едно цяло и сто и четиридесет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.

ЧСИ

Име: Бойка Георгиева Андреева
Служебен номер: 908
Телефон: 032 280 290
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пловдив, гр. Пловдив, ул. Алцеко №14, ет. 5, офис №13
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Бойка Георгиева Андреева

Актуални обяви