Други

Начална цена: 60000.00 лв. Покажи в EUR

4309 кв.м., Цалапица
общ. Родопи, обл. Пловдив

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Константин Михайлов Павлов
Срок: от 23.03.2018 до 23.04.2018
Обявяване на: 24.04.2018 10:00
Публикувана на: 13.03.2018 11:15

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V – 13 стоп. дейност /пет римско – тринадесет арабско, стопанска дейност/, от квартал 4 /четвърти/ по плана на с. Цалапица, общ.Родопи, стопански двор № 4 /четвърти/ „ Запад“,обл. Пловдив, одобрен със Заповед № 249/10.05.1996г, целият с площ от 4 309 кв.м /четири хиляди триста и девет квадратни метра/, ВЕДНО с построената в него масивна сграда /други нежилищни обекти/ с площ от 260 кв.м /двеста и шейсет квадратни метра/, при граници на УПИ: път, земеделска земя, УПИ IV – 34, стоп. дейности и УПИ VI – 36, стоп. дейности, ВЕДНО с всички подобрения и приращения в гореописания поземлен имот

ЧСИ

Име: Константин Михайлов Павлов
Служебен номер: 824
Телефон: 032 650 651, 0885 899 850, 0885 899 851
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, Кантора-бул. "Шести септември" 219, ет. 3-5, офис-ул. Йоаким Груев No41, ет.1, о
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://www.kpavlov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Константин Михайлов Павлов

Актуални обяви