Земеделска земя

Начална цена: 768.60 лв. Покажи в EUR

250 кв.м., Пъдарци
местността „МАРТАЛЪ ЮЗЮ"

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 16.03.2018 до 16.04.2018
Обявяване на: 17.04.2018 09:05
Публикувана на: 13.03.2018 13:22

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ идеална част от: ИМОТ №000385 /триста осемдесет и пет/, находящ се в местността „МАРТАЛЪ ЮЗЮ" в землището на с.ПЪДАРЦИ с ЕКАТТЕ 58997 /петдесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и седем/, община Кърджали, област Кърджали, с площ 0.500 /нула декара и петстотин квадратни метра/ дка, категория на земята-девета, с начин на трайно ползване- нива, при граници: имот №000384-Нива на насл. на Рамадан Юмеров Салиев; имот №000383-Нива на Община-Остатък, имот №000382-Нива на насл. на Рамадан Юмеров Салиев, и имот №000219-Нива на Халим Ахмед Халил.

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви