Земеделска земя

Начална цена: 614.88 лв. Покажи в EUR

200 кв.м., Пъдарци
местността „ЕВ АЛТЪ"

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 16.03.2018 до 16.04.2018
Обявяване на: 17.04.2018 09:10
Публикувана на: 13.03.2018 13:27

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ идеална част от: ИМОТ №000384 /триста осемдесет и четири/, находящ се в местността „ЕВ АЛТЪ" в землището на с.ПЪДАРЦИ с ЕКАТТЕ 58997 /петдесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и седем/, община Кърджали, област Кърджали, с площ 0,400 /нула декара и четиристотин квадратни метра/ дка, категория на земята-девета, с начин на трайно ползване-нива, при граници: имот №000385- Нива на насл. на Рамадан Юмеров Салиев, имот №000383-Нива на Община-Остатък, и имот № 000219- Нива на Халим Ахмед Халил;

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви