Земеделска земя

Начална цена: 646.92 лв. Покажи в EUR

157 кв.м., Пъдарци
местността „ЧУКУР ТАРЛА"

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 16.03.2018 до 16.04.2018
Обявяване на: 17.04.2018 09:20
Публикувана на: 13.03.2018 13:40

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ идеална част от: ИМОТ №000361 /триста шестдесет и едно/, находящ се в местността „ЧУКУР ТАРЛА" в землището на с.ПЪДАРЦИ С ЕКАТТЕ 58997 /петдесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и седем/, община Кърджали, област Кърджали, с площ 0,313 /нула декара и триста и тринадесет квадрат¬ни метра/ дка, категория на земята-шеста, с начин на трайно ползване-нива, при граници: имот № 020006-Залесена терит. на МЗГ-Държавно лесничейство; имот №000360-Нива на насл. на Рамадан Юмеров Салиев и имот №000347-Нива на насл. на Мюмюн Мустафов Мюмюнов;

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви