Земеделска земя

Начална цена: 1281.60 лв. Покажи в EUR

250 кв.м., Пъдарци
местността „ЧАМ ТАРЛА"

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 16.03.2018 до 16.04.2018
Обявяване на: 17.04.2018 09:30
Публикувана на: 13.03.2018 14:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

¼ идеална част от: ИМОТ №000353 /триста петдесет и три/, находящ се в местността „ЧАМ ТАРЛА" в землището на с.ПЪДАРЦИ С ЕКАТТЕ 58997 /петдесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и седем /, община Кърджали, област Кърджали, с площ 1.000 /един/ дка, категория на земята-девета, с начин на трайно ползване-нива, при граници: имот №000359-Пасище с храсти на Община-Остатък; имот № 000218-Селскостоп. склад; имот №000076-Път IV кл. на Община Кърджали; имот № 000217-Селскостоп. склад; имот №000354-Пасище с храсти на Община-Остатък; имот №000355-Нива на насл. на Рамадан Юмеров Салиев, и имот №000357-Пасище, мера на Община-Остатък;

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви