Парцел

Начална цена: 28000.00 лв. Покажи в EUR

763 кв.м., Старозагорски бани

Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
Срок: от 16.04.2018 до 16.05.2018
Обявяване на: 17.05.2018 00:00
Публикувана на: 13.03.2018 15:53

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68970.502.331 (шестдесет и осем хиляди деветстотин и седемдесет, точка, петстотин и две, точка, триста тридесет и едно), с. Старозагорски бани, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД – 18 - 11/23.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ на поземления имот по актуална кадастрална скица от 763 кв. м. (седемстотин шестдесет и три квадратни метра), а по документ за собственост с площ от 700 кв. м. (седемстотин квадратни метра), находящ се в с. Старозагорски бани, п.к. 6062 (шест хиляди шестдесет и две), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди: стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 331 (триста тридесет и едно), квартал: 25 (двадесет и пет), парцел II (две), при съседи: 68970.502.414, 68970.502.479, 68970.502.317, 68970.502.614.

ЧСИ

Име: Гергана Димитрова Илчева
Служебен номер: 765
Телефон: 042 - 250113
E-mail: [email protected]
Адрес: Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев №71
Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Димитрова Илчева

Актуални обяви