Офис

Начална цена: 648000.00 лв. Покажи в EUR

822 кв.м., СОФИЯ
гр. София, ул. "Камен Андреев" № 24, ет.6

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Милен Иванов Бъзински
Срок: от 19.03.2018 до 19.04.2018
Обявяване на: 20.04.2018 11:00
Публикувана на: 13.03.2018 16:44

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Обособена част с административно предназначение , представляваща целия 6 /шести/ етаж, от административната сграда, находяща се в град София, Столична община, район „Възраждане”, в ж.к.”Зона Б-5-4”, на ул.”Камен Андреев” № 24 /двадесет и четири/ , състоящ се от 20 /двадесет/ офиса, 6 /шест/ тоалетни клетки с 2 /две/ преддверия и 2 /бани/, фоайе и коридор, със застроена площ от 821,80 /осемстотин двадесет и едно цяло и осемдесет стотни/ кв. метра, при съседи: изток – двор, запад – стълбище и двор, север – аварийна стълба и двор и от юг – двор, заедно с 10.1% /десет цяло и една десета върху сто/ идеални части от общите части на сградата, и заедно с толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, съставляващо Урегулирам поземлен имот IV /четвърти/ - за административен комплекс, в квартал 335Б /триста тридесет и пет буква „Б”/, по плана на гр. София, местност „Пробив, бул.”П.Славейков”, с площ по графични данни от 5350 /пет хиляди и триста и петдесет/ кв. метра, при съседи по скица: улица „Камен Андреев”, УПИ III /трети/ - за озеленяване и УПИ V /пети/ за административен комплекс.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.

Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.com
Лице за контакт в кантората – ПЧСИ Иван Русков, тел. 0893 446 471,
email: email

ЧСИ

Име: Милен Иванов Бъзински
Служебен номер: 838
Телефон: 02 439 76 20, 02 9 888 037
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. Витоша № 10, eт.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milenbazinski.com
Виж всички активни обяви за имоти на Милен Иванов Бъзински

Актуални обяви