Земеделска земя

Начална цена: 3184.00 лв. Покажи в EUR

11305 кв.м., Казашка река
с. Казашка река, м-ст Сърта

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Людмил Станев Станев
Срок: от 02.04.2018 до 02.05.2018
Обявяване на: 03.05.2018 10:00
Публикувана на: 13.03.2018 18:06
Резултат: Обявен купувач

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/3 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 095010 /нула, девет, пет, нула, едно, нула/, в местността "Сърта", целият с площ от 11,305 /единадесет декара триста и пет квадратни метра/, находящ се в землището на с.Казашка река, общ.Аврен, обл.Варна, ЕКАТТЕ 35208 /тридесет и пет хиляди двеста и осем/, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при не поливни условия:трета, при граници: имот № 095009 - нива, имот № 095011 - нива, имот № 095012 - нива, имот № 095013 - нива, имот № 095014 - нива, имот № 095015 - нива и имот № 000434 - полски път.

ЧСИ

Име: Людмил Станев Станев
Служебен номер: 895
Телефон: 052 600 509
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул. Радко Димитриев №7, ет.6, офис 2
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://si895.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Людмил Станев Станев

Актуални обяви