Земеделска земя

Начална цена: 3264.00 лв. Покажи в EUR

11606 кв.м., Казашка река
с. Казашка река, м-ст Ангелова чешма

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Людмил Станев Станев
Срок: от 02.04.2018 до 02.05.2018
Обявяване на: 03.05.2018 10:00
Публикувана на: 13.03.2018 18:08
Резултат: Обявен купувач

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/3 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 087026 /нула, осем, седем, нула, две, шест/, в местността "Ангелова чешма", целият с площ от 11,606 дка/ единадесет декара шестстотин и шест квадратни метра/, находящ се в землището на с.Казашка река, общ.Аврен, обл.Варна, ЕКАТТЕ 35208 /тридесет и пет хиляди двеста и осем/,начин на трайно ползване: нива, категория на земята при не поливни условия: 1,716 /един декар седемстотин и шестнадесет квадратни метра/ - четвърта категория; 9,890 дка /девет декара осемстотин и деветдесет квадратни метра/ - трета категория, при граници: имот № 087025 - нива, имот № 000449 - полски път, имот № 087027 - нива, имот № 087028 - нива, имот № 087029 - нива, имот № 087030 - нива и имот № 000448 - полски път.

ЧСИ

Име: Людмил Станев Станев
Служебен номер: 895
Телефон: 052 600 509
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул. Радко Димитриев №7, ет.6, офис 2
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://si895.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Людмил Станев Станев

Актуални обяви